Wat is Flow?

Peter Boerefijn
September 10, 2021

Flow ervaar je als je volledig in een bezigheid opgaat, als je al je aandacht richt op de activiteit waar je mee bezig bent. In flow kan je boven je eigen kunnen uitstijgen, sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen.

Flow staat voor ons voor beweging, ontwikkeling en vooruitgang. Wij zorgen ervoor dat de voorwaarden om in flow te komen worden gecreëerd binnen organisaties of voor een individu.

De voorwaarden om in flow te komen:

  • Men heeft een duidelijk doel;
  • Concentratie en doelgerichtheid;
  • Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
  • Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
  • Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
  • Evenwicht tussen de eigenvaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn heel uitdagend echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren;
  • Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
  • De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.

Samenvattend is noodzakelijk om een duidelijk doel te stellen met een manier om dit doel te bereiken (plan) en intrinsieke motivatie (karakter). Om flow te bereiken is een optimale balans nodig tussen de moeilijkheid van een taak en de specifieke vaardigheden van de persoon in kwestie die zich ervan bewust de taak succesvol te kunnen volbrengen.

Om flow vast te houden zal je de lat steeds een stukje hoger moeten leggen. Je gaat jezelf steeds meer ontwikkelen.

Meer nieuws