Onze projecten

Maurits Leentvaar
October 1, 2021

Met veel plezier werken wij, samen met onze opdrachtgevers, aan onze eerste projecten. Wij zijn gestart met een drietal projecten. Voor gemeente Amsterdam vervullen Peter Boerefijn en Isabel Norbart het technisch management voor het project SOK Kademakers cluster 3. Cluster 3 betreft de vernieuwingsopgave van circa 200 kilometer kademuur in Amsterdam. Gezamenlijk met drie aannemers trekt gemeente Amsterdam de komende 10 jaar op.

Naast het project SOK Kademakers werken Maurits en Peter als Manager projectbeheersing en Technisch manager voor Provincie Noord-Holland binnen het IPM-team Baggeren en Oevers. In dit team wordt in een langdurige samenwerking met Beens Hakkers de vervangingsopgave duurzaam uitgevoerd. Hierbij staan het behalen van duurzaamheidsambities zoals MKI en biodiversiteit centraal.

Voor de baggerprojecten van Provincie Noord-Holland geeft Flow Civiel de invulling van de rol van Manager projectbeheersing. Maurits Leentvaar neemt deel aan het IPM-team Baggeren dat het baggeren van de Oostelijke Vechtplassen uitvoert en het Baggeren van de Amstel. Voor beide projecten wordt een UAV-GC contract opgesteld. Het baggeren van de Oostelijke Vechtplassen wordt in bouwteamverband voorbereid.

Meer nieuws