Peter Boerefijn

Projectmanager

Peter is een ervaren projectmanager en technisch manager met ruim 18 jaar ervaring met projectleiding binnen infrastructurele projecten, waaronder oeverwerken. Hij heeft ruime ervaring opgedaan aan de opdrachtgeverszijde binnen de GWW‐sector, met name binnen provincies en gemeenten. Hij is een proactieve, creatieve en communicatief vaardige, senior professional met een civieltechnische achtergrond. Hij staat stevig in zijn schoenen en heeft jarenlange ervaring met het voorbereiden (vanaf initiatieffase) tot en met het uitvoeren van infrastructurele werken vanuit diverse perspectieven (ON en OG). Hij heeft binnen IPM‐ en bouwteams de rollen Projectmanager, Technisch manager en Contractmanager vervuld. Hij krijgt energie van het succesvol afronden van een project met een resultaatgericht team. Hij heeft een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen. Peter is een teamspeler die gewend is om te zorgen voor de inrichting en aansturing van (IPM‐ en bouw‐) teams. Vanuit zijn expertise en jarenlange ervaring (ON en OG zijde) heeft hij gevoel ontwikkeld bij de vele verschillende belangen en verhoudingen die er spelen bij binnenstedelijke ontwikkelingen en multidisciplinaire projecten. Hij is in staat om op verschillende niveaus op te treden als gesprekspartner en adviseur van interne en externe stakeholders. Hij is sterk op het proces, maar zeker ook op inhoud. Peter is richtinggevend, onafhankelijk, analytisch sterk, kritisch en kent een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

"Zie niet wat je denkt te zien, maar zie wat er is."

Inspirerend Duidelijk Koersbepalend