Albertine Tjeenk Willink

Omgevingsmanager

Albertine is een gedreven en enthousiaste omgevingsmanager die het liefst aan de voorbereiding van projecten werkt. Al 8 jaar is Albertine in het vak binnen civiele projecten aan de slag met een ruime portefeuille. Ze is werkzaam geweest bij verschillende overheden als provincie, rijk en gemeenten. Als generalist voelt Albertine zich thuis in diverse projecten zoals: een brug, tunnel, wegverbreding, dijkversterking, vliegveld en duurzame opwek of transport van energie. Niet alleen projectinhoudelijk, maar ook in het proces is Albertine opzoek naar de verbinding tussen mens en inhoud. Albertine is bevlogen met de ruimtelijke ordening, waaronder de Omgevingswet. Zo werkt zij voor verschillende projecten uit wat er nodig is om te komen tot realisatie. Ze is omgevingsgericht en kan zodoende inschatten of bijvoorbeeld milieueffecten van impact zijn op andere functies of personen. Daarnaast is zij bedreven in stakeholder- en omgevingsmanagement. Omgevingsmanagement heeft bij iedereen aan andere lading. Voor Albertine is dat onderzoeken wie er buiten in het veld rondloopt en hoe je tot een goede aanpak komt om iedereen te betrekken in het proces tot aan de realisatie van het project. Albertine werkt graag samen aan projecten. Sparren over de mogelijkheden en het onderzoeken van de opties in een project doet zij graag om deze vervolgens dieper te verkennen. Van abstracte opgaven uitwerken, samen met het team, tot concrete uitwerking krijgt Albertine energie. Ze is leergierig en gaat opzoek naar nieuwe mogelijkheden waarbij ze uitdagingen niet uit de weg gaat. Door haar brede kijk op ontwikkelingen is zij instaat om dwarspatronen te zien en bespreekbaar te maken.

“Samen houden we het project in beweging.”

Enthousiast Samenspeler Dwarsdenker