Organisatieontwikkeling

Het beste advies ken je al. Je hebt alleen iemand nodig die het je kan geven.

Wij richten ons voor organisatieontwikkeling op het verlenen van advies op strategisch en tactisch niveau met als doel een blijvende verandering in de organisatie teweeg te brengen. Hierbij analyseren we de bestaande structuren en gestelde doelen. We onderzoeken mogelijkheden om de structuren beter aan te laten sluiten, waardoor de organisatiedoelen bereikt worden.

Portfoliomanagement

Portfoliomanagement helpt organisaties met het bereiken van de strategische doelstellingen. Het inrichten van een portfolio geeft verbinding tussen de doelstellingen op strategisch niveau en de projecten op operationeel niveau. Door het inrichten van het portfolio wordt richting gegeven aan de programma’s en projecten binnen de organisatie. Wij denken graag mee over het kiezen van een passende visie en de inrichting van het portfolio.

Projectmanagement

Hoe zorg je ervoor dat de ambities op programmaniveau worden vertaald naar concrete resultaten? Hoe bereik je de gestelde doelstellingen? Hoe zorg je ervoor dat de initiatieven leiden tot een succes op organisatieniveau? Uiteindelijk dient het project de output te verzorgen die bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Niets is zo frustrerend wanneer de gewenste resultaten niet geboekt worden. Het is van belang om de onderlinge relatie tussen het programma en de projecten inzichtelijk te maken en hierop te sturen. Daarnaast is het van belang om het samenspel tussen de projecten te garanderen en stimuleren. Breng structuur aan en creëer overzicht. Dat is onze belangrijkste boodschap. Werk daarnaast met plezier en houdt de doelen in het oog, dan volgen de resultaten vanzelf.

Terug naar boven